Thursday, November 02, 2006

Movin' out

Zmiana miejsca zamieszkania:
http://halsz-ka.blogspot.com
(zamki usunięte - można wchodzić bez klucza)